O firmie

Sprzedażą surowców spółka S.A. Kauno Grūdai zajmuje się od 2004r., a w wyniku przeprowadzonego w 2010 r. podziału działalności na odrębne sekcje, sprzedaż surowców stała się jednym z oddzielnych działów działalności przedsiębiorstwa.

Doświadczenie i odpowiedzialność doprowadziły do rozwoju działalności i nawiązania współpracy z międzynarodowymi korporacjami. Obecnie Dział Sprzedaży Surowców na Litwie i rynkach międzynarodowych jest oceniany jako wiarygodny dostawca oraz partner biznesowy.

Poprzez skuteczną działalność na różnych rynkach w zakresie handlu surowcami osiągamy korzyści skali, dlatego pozostajemy konkurencyjni oferując jakość za najlepszą cenę. Reprezentujemy największych producentów surowców z UE, Europy Wschodniej oraz Azji. Oferując szeroki asortyment surowców, dążymy do wypracowania pozycji wiarygodnego partnera na rynkach Wschodniej i Zachodniej Europy, Skandynawii, krajów WNP oraz Azji Środkowej. Nasi specjaliści są elastyczni względem potrzeb klientów, udzielają porad oraz oferują alternatywne rozwiązania w zakresie wykorzystania surowców.

Litewskim i zagranicznym klientom Dział Sprzedaży Surowców S.A. Kauno Grūdai sprzedaje około 12 tys. ton surowców miesięcznie. Surowce te są przeznaczone dla producentów pasz i premiksów oraz hodowców drobiu, bydła i trzody.

Surowce są sprzedawane do Czech, Polski, Łotwy, Estonii, Włoch, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Danii, Rosji, Białorusi, Uzbekistanu, Tadżykistanu.

W Białorusi posiadamy produkcyjne spółki zależne, które zajmują się produkcją premiksów, dodatków białkowych, witaminowych i mineralnych, preparatów mlekozastępczych oraz sprzedażą surowców.

Mocną stroną przedsiębiorstwa są rozwiązania logistyczne. Surowce dostarczamy transportem morskim, kolejowym oraz drogowym.