Butoxone.jpg

Butoxone

Fenoksikarboksilinių rūgščių klasės sisteminis herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žirniuose.

Daugiau informacijos
Belveder extra.JPG

Belvedere Extra

Belvedere Extra - selektyvus kontaktinio ir dirvinio veikimo benzofurano ir fenilkarbamatų cheminių šeimų herbicidas, skirtas dviskilčių ir kai kurių vienaskilčių piktžolių naikinimui cukrinių ir pašarinių runkelių bei raudonųjų burokėlių pasėliuose. 

Daugiau informacijos
basagran.jpg

Basagran 480

Basagran 480 - kontaktinio veikimo herbicidas, skirtas sudygusioms dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, rugiuose, miežiuose, avižose, javuose su dobilų įsėliu, javuose su liucernos įsėliu, kukurūzuose, linuose, žirnių-avižų, žirnių-miežių mišiniuose grūdams, žirniuose grūdams, vienmetėse svidrėse, liucernose sėjos metais ir liucernose sėklai, dobiluose sėklai. 

Daugiau informacijos
Elegant 2FD.JPG

Elegant 2FD

Elegant 2FD yra selektyvus herbicidas skirtas naikinti dviskiltes piktžoles žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvietrugiuose, rugiuose ir avižose.

Daugiau informacijos
activus.jpg

Activus

Sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienametes dviskiltes piktžoles vasariniuose miežiuose, vasariniuose miežiuose su dobilų įsėlių, žirniuose, kukurūzuose, svogūnuose.

Daugiau informacijos